Lietuvos centrinė kredito unija

Kas yra Lietuvos centrinė kredito unija?

Grįžti atgal

Lietuvos centrinė kredito unija (toliau "LCKU") – pirmoji centrinė unija Lietuvoje, vienijanti daugumą Lietuvos kredito unijų (51 iš 69).

2001 m. įkurta "LCKU" jungia daugiau nei 115 000 Lietuvos piliečių. Lietuvos banko reikalavimus finansinėms institucijoms atitinkanti organizacija teikia įvairias paslaugas (teisines, IT, rinkodaros ir kt.) savo narėms – kredito unijoms. Lietuvos centrinės kredito unijos internetinės bankininkystės sistema „i-Unija“ kasdien naudojasi daugiau nei 51 000 kredito unijų narių.

Mūsų vizija. Būti pagrindiniu kredito unijų pasirinkimu ir finansų partneriu. Mūsų misija. Esame artima bendruomenių finansinė partnerė, padedame joms stiprėti ir vystytis.

Lietuvos centrinės kredito unijos veikla

Lietuvos centrinė kredito unija savo narėms (kredito unijoms) teikia įvairias paslaugas, kurios apima visus finansinius įrankius. Finansinių paslaugų paketą sudaro:

 • Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas.
 • Paskolų kredito unijos grupės narėms teikimas – teikia hipotekines, sindikuotas, subordinuotas, apyvartinių lėšų paskolas.
 • Investcijos į Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių, turinčių aukščiausio lygio reitingą (A grupės valstybės), vyriausybių vertybinius popierius.
 • Kliringo operacijų tarp savo narių vykdymas, per Lietuvos banko atsiskaitymų centrą bei kitas kliringo institucijas.
 • Finansinis laidavimas ir finansinės garantijos, kreditingumo vertinimas.
 • Dalyvavimas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijų inicijuotose programose bei projektuose.
 • Mokėjimo paslaugos ir mokėjimo kortelės.
 • Internetinės bankininkystės platformos administravimas.
 • Klientų finansinių priemonių valdymas, apskaitymas ir saugojimas.
 • Kredito unijos grupės ir jos narių mokumo garantavimas.
 • Likvidumo fondo administravimas.

Lietuvos centrinė kredito unija atstovauja savo narius

Lietuvos centrinė kredito unija svarsto ir pateikia pasiūlymus Lietuvos bankui bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl kredito unijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, palaiko ryšius su panašiomis kitų valstybių bei tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, jose atstovaudama Lietuvos kredito unijas ir jų interesus, priima sprendimus dėl narystės Lietuvos centrinės kredito unijos sistemoje.

Grįžti atgal