Pranešimai

Lietuvos banko pranešimai

Grįžti atgal

Padidėjo Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose

Data: 2018m. rugpjūčio 28d. Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2018 m. liepos mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 425,2 mln. Eur. Ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 346,2 mln., 63,9 mln. ir 16,2 mln., o namų ūkių indėliai sumažėjo 1,2 mln. Eur. Lietuvos ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 303,8 mln., o namų ūkių jie sumažėjo 4,9 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 22,4 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir finansų sektoriui padidėjo atitinkamai 74,1 mln. ir 3,0 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 49,8 mln. ir 4,8 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 52,1 mln., 12,1 mln. ir 9,8 mln. Eur.