Paskolos

Finansinės priemonės "Verslumo skatinimas 2014-2020"

Grįžti atgal

Lengvatinės paskolos, teikiamos pagal priemonę "Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo" (VSF2), sudaro fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms palankias sąlygas gauti finansavimą pradėti ar vystyti iki 1 metų veikiantį verslą.

Pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – 2014–2020 m. veiksmų programa) finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020“ iš Fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ teikiamos lengvatinės paskolos verslo pradžiai iki 25 000 eurų labai mažoms, mažoms įmonėms ir fiziniams asmenims (dirbantiems pagal verslo liudijimą arba užsiimantiems individualia veikla), kurie ketina pradėti verslą ir (ar) veikia iki 1 metų bei atitinka valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

"Lietuvos Kredito Unija" grupė nuo 2016 m. IV ketv. kredituoja jauną verslą su nauja ES finansine priemone "Verslumo skatinimas 2014-2020“. "Lietuvos Kredito Unija" grupės kredito unijos kredituodamos fizinius ir juridinius asmenis iš finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020“ (toliau – "Verslumo skatinimas“), siekia:
1. Sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti arba vystyti neseniai pradėtą verslą;
2. Skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą Lietuvoje, teikiant verslo kreditus ir konsultuojant dėl verslo pradžios ar plėtros.

Prioritetas pagal šią priemonę teikiamas su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančioms asmenų grupėms: asmenims iki 29 m., neįgaliems asmenims, vyresniems negu 54 metų asmenims, bedarbiams, moterims, kuriantiems „žaliąsias“ darbo vietas. Paskolos išduodamos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

Verslumo skatinimo paskolos sąlygos

Maksimali kredito suma: iki 25 000 Eur
Kintamų palūkanų norma: nuo 3 proc. (3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža))
Kredito sąlygos ir unijų sąrašas: susipažinti čia
Kreditą išduoda: 43 kredito unijų konsorciumas
Finansinės priemonės koordinatorius: Lietuvos centrinė kredito unija
Finansinės priemonės valdytojas: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
Būtina užpildyti verslo plano forma: Verslo plano forma
Gyventojus ir verslo atstovus, kurie kreipiasi dėl kredito verslo pradžiai ar plėtrai, kviečiame užpildyti verslo plano dokumentą.
Svarbu: Verslo planą būtina pateikti kredito unijai, į kurią kreipiatės dėl kredito.

Verslumo skatinimo paskolų paskirtis

Kreditai yra skirti investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti. Kreditai negali būti skirti esamiems kreditų gavėjų įsipareigojimams finansų įstaigoms refinansuoti, taip pat kreditų lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija.

Verslumo skatinimo paskolos gavėjai, įdarbinę darbuotojus pagal darbo sutartį, taip pat gali pasinaudoti UAB „INVEGA“ administruojama priemone „Subsidijos verslo pradžiai“, pagal kurią gali gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją.

Grįžti atgal